Kvalitet och Miljö

Aktivt Miljöarbete

Vår verkstad är både kvalitets- och miljösäkrade. Vid däckbyte ser vi alltid till att välja däckdimensioner som är godkända enligt helfordonsgodkännandet för din bil.

Vi på Däckbolaget arbetar aktivt med att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. I vårt miljöarbete ingår att vi har system och rutiner för vårt miljöarbete enligt godkända certifieringar.

Återvinning

Regummering tillhör de miljömässigt bästa återvinningsalternativen för uttjänta däck. I huvudsak återvinns gummiråvaran från uttjänta däck genom att däcken mals till pulver eller granulat.

Exempel på användningsområden:

  • Isoleringsmaterial.
  • Fyllnadsmedel i färger och takbeläggningar.
  • Golvmattor och golvplattor för ladugårdar, idrottsanläggningar, allmänna miljöer.
  • Beläggning löparbanor.
  • Lågbullrande vägbeläggningar.
  • Bullerskärmar för trafikleder.
  • ”Fötter” för trafikskyltar.