NITROGEN, N2
KVÄVGAS

Genom att fylla däcken med nitrogen istället för vanlig luft kan du spara pengar samtidigt som du minskar påverkan på miljön. Tack vare att du med Nitrogen kan hålla rätt tryck i däcken kan du minska bensinförbrukningen avsevärt och på så vis göra såväl plånboken som naturen en tjänst. Du kan öka däckens livslängd med upp till 25 procent.

Den största fördelen med nitrogen i däcken är förbättrad säkerhet. Med jämnt tryck och utan risk för deformering vid köldgrader erbjuder nitrogen i dina däck förbättrad väghållning och kortare bromssträckor.

RÄTT TRYCK
ALLTID

Sex av tio bilar i Sverige kör omkring med för lågt lufttryck i däcken. Förutom att det kostar den enskilde bilägaren mycket i form av ökat däckslitage och ökad bränsleförbrukning, innebär det att utsläppen av koldioxid ökar helt i onödan. Redan kör många privatbilister, åkerier och bussbolag på nitrogenfyllda däck. För miljöns skull behöver det bli många, många fler.

  • Ökar livslängden på dina däck med upp till 25%.

  • Sänker bränsleförbrukningen med upp till 5%.

  • Minskar risken för däckhaveri.

  • Minskar risken för rost och korrosion på fälgen.

  • Är ofarlig och miljövänlig.

RÄKNA UT HUR MYCKET DU KAN SPARA